CENNÍK CERTIFIKOVANÝCH BETÓNOVÝCH ZMESÍ

Betonárka prevádzkovaná našou spoločnosťou disponuje certifikátmi na výrobu betónu podľa normy STN EN 206.

Nami ponúkané frakcie betónov:

BETÓN C 8/10

BETÓN C 12/15

BETÓN C 16/20

BETÓN C 20/25

BETÓN C 25/30

BETÓN C 25/30 max priesak 50mm

BETÓN C 30/37 max priesak 50mm