BYTOVÝ DOM RÚBANISKO III.

Rúbanisko III. LC (Prestavba rozostavanej budovy na bytový dom Rúbanisko III. Lučenec)

Termín výstavby:

Blok „A“ : Júl 2013 – December 2013

Blok „C“ : November 2013 – December 2014

Blok „D“ : November 2013 – December 2014

Lokalita: Lučenec

Začiatok:

 • Kúpa nehnuteľnosti za účelom rekonštrukcie a vybudovania obytných jednotiek
 • Príprava staveniska (oplotenie, bunky, sklady)

Výstavba:

 • V prvých dňoch prebiehalo čistenie stavby a areálu krovín, sute a odpadu
 • Po vyčistení začali výkopové práce za účelom zaizolovania, sanácie a spevnenia základov budovy
 • Následne sa začalo s výstavbou obvodových a vnútorných priečok budovy
 • Taktiež prebehla rekonštrukcia schodísk a výstavba strechy a garáží
 • Po vybudovaní priečok boli zaizolované podlahy a osadené okná
 • Následne v budove prebehla montáž kúrenia, vodovodných a elektrických rozvodov
 • Následne boli prevedené interiérové práce ako omietanie stien, maľovanie a osadenie nových dverí

Záver:

 • Po vyhotovení rekonštrukcie budovy nasledovali úpravy areálu a exteríéru budovy ako výstavba spevnených plôch, parkovísk a výsadba trávniku
 • Po zhotovení týchto prác bola budova pripravená na predaj