BYTOVÝ DOM PLESNIVEC

Termín výstavby: Marec 2008 – Október 2009

Lokalita: Donovaly