VÝSTAVBA NÁMESTIA

Termín výstavby: Júl 2018 – Apríl 2019

Lokalita: Obec České Brezovo – časť Váľkovo