SYNAGÓGA

Synagóga Lučenec (Prestavba Synagógy na multikultúrne priestory)

Termín výstavby: Jún 2015 – Október 2015

Lokalita: Lučenec

Začiatok:

 • Výhra vo výberovom konaní pre hlavného dodávateľa stavby
 • Výber subdodávateľov pre špecializované práce (vitráže, vzduchotechniky, kúrenia)
 • Príprava staveniska (príprava panelov, oplotenie, bunky, sklady)

Výstavba:

 • V prvých dňoch prebiehalo čistenie stavby a areálu od odpadov, krovín a sute
 • Po vyčistení začali výkopové práce vo vnútri budovy za účelom zaizolovania a spevnenia základov
 • Súčasne bola vykonávaná sanácia budovy a spevnenie nosných pilierov a priečok
 • Následne boli dobudované schodiská, priečky a prebehla rekonštrukciou tóry
 • Súbežne s rekonštrukciou stien a schodísk prebiehala taktiež rekonštrukcia strechy
 • Po vybudovaní priečok boli vyhotovené vodovodné, elektrické a plynové rozvody spolu s montážou kúrenia
 • Následne boli prevedené interiérové práce ako omietanie stien, maľovanie osadenie okenných vitráží a nových dverí

Záver:

 • Po vyhotovení rekonštrukcie budovy nasledovali úpravy areálu a exteríéru budovy
 • Bola osadená dlažba, osvetlenie a trávnik
 • Po zhotovení týchto prác bola budova pripravená na odovzdanie investorovi